تغییر در شفافیت عدسی چشم که بتدریج سبب کاهش کیفیت بینایی می شود را آب مروارید Cataract می نامند.

عدسی طبیعی چشم در پشت عنبیه (قسمت رنگی چشم) قرار دارد و شفاف می باشد و نقش مهمی در تمرکز نور بر روی پرده شبکیه دارد.

آب مروارید در هر سنی رخ می دهد ولی اکثراً در افراد بالای 40 سال دیده می شود. اغلب آب مروارید در افراد مسن و بتدریج ایجاد می شود و سبب کاهش بینایی پیشرونده می شود و اغلب دو طرفه می باشد ولی شدت آن در یک چشم بیشتر است. 60 درصد افراد بالای 60 سال دچار آب مروارید می شوند.

قسمت اعظم عدسی چشم از آب و پروتئین تشکیل شده است. پروتئین های مخصوص عدسی عامل شفافیت آن هستند و در اثر گذر زمان ساختمان این پروتئین ها تغییر کرده و تدریجاً ایجاد کدورت در عدسی چشم می کنند. بطور نادر آب مروارید در بدو تولد و یا در دوره شیرخوارگی رخ می دهد که اغلب در اثر اختلالات آنزیمی مادرزادی می باشد. آب مروارید در موقع تولد و یا سال اول عمر مادرزادی بوده و باید سریعاً درمان شود.

آب مروارید در کودکان و جوانان هم دیده می شود که اغلب به دنبال ضربه به چشم، جراحی های چشم، التهابهای چشم و ... می باشد.